0

Geen producten in je winkelmand.

 

Privacybeleid

TESS atelier vindt uw privacy belangrijk. Wij zijn ervoor verantwoordelijk dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG, op zorgvuldige wijze worden verwerkt. Door gebruik te maken van onze website of het sluiten van een overeenkomst, geeft u aan ons privacybeleid te accepteren.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij gebruiken en verwerken onder meer uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, opdrachtgegevens en soms data zoals trouw- of geboortedata.

Wat doen wij met uw gegevens?
 • Uitvoeren overeenkomsten
  Wij hebben deze gegevens nodig om contact met u op te nemen voor vragen of levering. Wij verwerken deze gegevens om bestellingen, reparaties of andere opdrachten uit te kunnen voeren.
 • Inkoop edelmetalen en sieraden van consument
  Voor het inkopen van goud en zilver van de klant zullen wij naast naam- en adresgegevens ook het nummer registreren van een geldig legitimatiebewijs en de geboortedatum vastleggen. Er wordt geen kopie van het legitimatiebewijs gemaakt.    
 • Delen met derden
  We verstrekken de hoogstnoodzakelijke persoonsgegevens aan een derde wanneer dat nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst. Denk hierbij aan een reparateur, graveur of bezorgdienst. Wij eisen van deze personen, dat zij zorgvuldig met deze gegevens omgaan en enkel gebruiken voor het doel waarvoor wij deze aan hen beschikbaar stellen.
 • Nieuwsbrieven
  Wij houden onze klanten en belangstellenden, die hiervoor toestemming hebben gegeven, graag op de hoogte. Persoonsgegevens worden gebruikt voor het versturen van (elektronische) nieuwsbrieven.
Camerabeelden

Ter bescherming van onze eigendommen en de veiligheid van onze klanten en personeel, maken wij gebruik van beveiligingscamera’s in de winkel. Bij geconstateerde misstanden zullen wij deze beelden delen met politie, justitie en derden, dit alles in lijn met de wet- en regelgeving en de afspraken met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Onze website kan gebruikmaken van cookies. U zult dan gevraagd worden of u deze wenst te accepteren. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar onze eigen server of die van een derde partij, zoals Google.

Beveiliging persoonsgegevens

Ook wij vinden het belangrijk dat uw gegevens veilig zijn, daarom zorgen wij voor passende technische en organisatorische maatregelen om verlies, misbruik of diefstal van uw persoonsgegevens te voorkomen. De gegevens zijn opgeslagen en beveiligd met een wachtwoord.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dit kan echter per situatie verschillen.

Wij hanteren daarbij in ieder geval de overeengekomen garantieperiode, de tijd dat u wenst onze nieuwsbrief te ontvangen en/of de wettelijke bewaartermijnen. Tevens archiveren wij uw gegevens voor speciaal voor u gemaakte sieraden.   

Uw rechten

U heeft het recht op inzage in de persoonsgegevens die wij verwerken, het recht om deze gegevens te corrigeren of te laten verwijderen. Ook heeft u het recht om ons te verzoeken de gegevens die wij verwerken over te dragen aan een door u kenbaar te maken derde.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, kunt u een inzage verzoek doen bij ons. U kunt uw schriftelijke verzoek sturen per post (TESS atelier, Emmastraat 15, Velp) of per e-mail (info@tess-atelier.nl).

Versie 1 januari 2021